Gwarancja

Szanowni Państwo,

Wszystkie amortyzatory dostarczone przez BBP Dystrybucja Sp. z o.o. są objęte fabryczną gwarancją KONI B.V. Gwarancja ta jest skuteczna tylko wówczas, gdy amortyzatory zostały zastosowane zgodnie z zaleceniami KONI B.V. tj. zgodnie z przeznaczeniem opisanym w aktualnym katalogu.
Gwarancja jest ograniczona do dostawy nowego amortyzatora , naprawy amortyzatora lub zwrotu kwoty zakupu.

ZASADY ZASTOSOWANIA GWARANCJI

Gwarancja dotyczy wad materiałowych i produkcyjnych; z wyłączeniem elementów gumowych podlegających zużyciu eksploatacyjnemu. Nie podlegają gwarancji usterki spowodowane niewłaściwym montażem, niewłaściwym doborem amortyzatora, uszkodzenia mechaniczne nie będące wynikiem wady fabrycznej.
Reklamacje podlegają rozpatrzeniu wg zasad określonych w załączniku "ZASADY ZASTOSOWANIA GWARANCJI". Wyłącznie te reklamacje, które spełniają określone w wymienionym załączniku warunki, będą honorowane.
Odpowiedzialność w ramach gwarancji ogranicza się do naprawy lub wymiany amortyzatora i nie obejmuje kosztów przekraczających jego wartość.

OKRES GWARANCJI

Gwarancja jest ważna 2 lata od daty zakupu przez użytkownika końcowego. Do wniosku musi być załączony dowód zakupu w BBP Dystrybucja Sp. z o.o.  z wyszczególnionymi numerami katalogowymi amortyzatorów.

ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest nadesłanie do magazynu BBP Dystrybucja
Sp. z o.o. w Warszawie -Wesołej uszkodzonych amortyzatorów wraz z dokumentacją:
* protokół reklamacyjny wg załączonego wzoru
* faktura zakupu w BBP Dystrybucja Sp. z o.o.

Reklamację należy zgłosić bezzwłocznie po wykryciu usterki.
W przypadku zakupu w sieci dystrybucji krajowej, protokół składany jest u Sprzedawcy. Procedurę reklamacyjną przeprowadza Sprzedawca; może on uzgodnić z Kupującym, dla przyspieszenia procedury, wysyłkę reklamowanego amortyzatora przez Klienta bezpośrednio do BBP Dystrybucja Sp. z o.o.
Standardowy okres rozpatrzenia reklamacji wynosi 2 tygodnie od otrzymania amortyzatora wraz z dokumentacją; w przypadkach wątpliwych BBP Dystrybucja Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zwłoki potrzebnej na dokonanie oględzin przez producenta. BBP Dystrybucja Sp. z o.o. zastrzega sobie również w ramach rozpatrywania reklamacji możliwość dokonania oględzin pojazdu, w którym były zamontowane uszkodzone amortyzatory.
W ramach uznanej reklamacji, wg życzenia klienta, zostanie dostarczony nowy amortyzator lub nastąpi zwrot gotówki wg obowiązującego cennika z uwzględnieniem przysługującego rabatu. Termin dostarczenia nowego amortyzatora uzależnia się od jego dostępności w magazynie BBP Dystrybucja Sp. z o.o. i producenta.

 

Pobierz protokół

Z poważaniem:
BBP Dystrybucja Sp. z o.o.

Kontakt

BBP Dystrybucja Sp z o.o.
ul. Jana Pawła II 7
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 22 773 04 20
email: bbp@koni.com.pl

bpp logo menu

Dane rejestrowe

Siedziba: ul. Jana Pawła II 7; 05-077 Warszawa-Wesoła
KRS: 0000131908
REGON: 015224156
NIP: 525-22-45-815
VAT R: PL5252245815
Kapitał założycielski: 120 000 zł
Zarząd w składzie: Jerzy Wojciech Boguszewski, Jacek Witold Bubacz
Bank: mBank S.A.
Konto: 32 1140 1010 0000 2906 7300 1001

Godziny otwarcia

poniedziałek
15-04-2024
08:30 - 16:30
wtorek
16-04-2024
08:30 - 16:30
środa
17-04-2024
08:30 - 16:30
czwartek
18-04-2024
08:30 - 16:30
piątek
19-04-2024
08:30 - 16:30
sobota
20-04-2024
Nieczynne
niedziela
21-04-2024
Nieczynne